Portfele

a b c d
Informacje
posted 08/24/2015 12:09:36 by TeDY

Uruchomiliśmy dla Was drodzy kopacze, kilka serwerów o różnych trudnościach.

stratum+tcp://pool.plncoin.org:3333
Diff 1+

stratum+tcp://pool.plncoin.org:3334
Diff 128

stratum+tcp://pool.plncoin.org:3335
Diff 256